RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU „ CZERWONY KAPTUREK”

motylki_dzbabci0366.30 -8.20

– Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb

dziecka, swobodne inspirowane przez nauczyciela.

Zabawy i ćwiczenia ruchowe. Kontakty indywidualne – rozmowy,

obserwacje ( diagnozowanie ) zachowań i umiejętności dzieci.

Gimnastyka poranna i zabawy ruchowe.

8.20-8.30

– Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe w

łazience.

8.30- 9.00

– Śniadanie- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania

posiłku.

9.00-9.30

– Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,

zajęcia i zabawy edukacyjne i umuzykalniające.

9.00-9.40

– Zabawy ruchowe na sali.

9.40- 10.10

– Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową

( dzieci starsze5-6 latki ) dzieci młodsze zabawy swobodne i zorganizowane,

Zajęcia dodatkowe.

10.10- 11.10

-Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,

zabawy zorganizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.

11.10- 11.20

-Czynności porządkowe – higieniczne, porządkowanie do obiadu.

11.20-11.50

– Obiad ( zupa I danie ).

11.50- 12.00

– Mycie zębów po obiedzie.

12.00-13.10

– Odpoczynek poobiedni ( grupy młodsze 3-4 latki ), ćwiczenia utrwalające wiadomości

z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach

zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy na terenie.

Głośne czytanie literatury dziecięcej.

13.10- 13.20

– Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. Pogadanka na temat zdrowego

sposobu odżywiania się.

13.20-13.50

– Obiad ( II danie ).

13.50-14.10

– Czynności porządkowe, mycie zębów.

14.10- 16.00

– Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, gry stolikowe,

ćwiczenia gramatyczne, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według

zainteresowań , zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

16.00- 16.15

– Przerwa na sok, herbatę i kanapki.

16.15- 17.30

– Rozchodzenie się dzieci.