1. Muzyka jest wszędzie

2. W świecie teatru

3. Wiosna wiosna

4. Jestem Polakiem i Europejczykiem

Piosenka „Marsz śniegowców”

Gdy na świecie niepogoda,
tupu-tupu, tupu, tup,
gdy strumieniem płynie woda,
tupu-tupu, tupu, tup,
każdy wciąga nas z ochotą,
bo na ziemi wszędzie błoto,
tupu, tup, tupu, tup,
tupu-tupu, tupu, tup.

Nie lubimy chodzić sami,
tupu-tupu, tupu, tup,
przechadzamy się parami,
tupu-tupu, tupu, tup,
ale zaraz z zimy końcem
ukrywamy się przed słońcem,
tupu, tup, tupu, tup,
tupu-tupu, tupu, tup.

Wiersz M. Kownackiej Marzanna.
Słomiany chochole, związany powrozem,
dość nas namęczyłaś i śniegiem, i mrozem!
Marzanko!.. Marzanko!… Zimy koleżanko!
Do widzenia łyżwom i nartom, i sankom!
Wędrujemy z tobą do głębokiej wody…
Utopimy ciebie – niech już spłyną lody!
Już wiosenne słonko wzbija się po niebie,
w tej wezbranej rzece utopimy ciebie!
Marzanno!… Marzanno!… Ty zimowa panno!
Już się wiosna budzi gwiazdeczką zaranną!…