TEMATYKA KWIECIEŃ GRUPA SŁONECZKA
1. Świąteczne jajka
2. Mali przyjaciele przyrody

Rymowanka ,,W pokoiku”
W pokoiku na stoliku stało mleczko i jajeczko
Przyszedł kotek, wypił mleczko i ogonkiem stłukł jajeczko
Przyszła mama kotka skrzyczała, a skorupki posprzątała.

Piosenka ,,Dzieci w lesie”
Las zaprasza wszystkie dzieci,
Ale czy tam można śmiecić?
Gdy papierek Ci upadnie
To papierek podnieś zgrabnie

Ref. Rośnij lesie, rośnij
Do samego nieba
My wiemy jak w lesie zachować się trzeba